[P] Přeskočit navigaci 

O nás

Hvem er vi?

Vi er et lille men meget aktivt fallesskab der opstod i ar 2003. Imellem os er der flere unge mennesker med alvorlige handicaps, som f.eks. korestolsbrugere, fysisk og psykisk handicappede, samt nogle handicappede seniorer. Vi malretter vore aktiviteter mod et livslangt uddannelsesforlob for de handicappede, hvilket normalt ofte er utilgangeligt for os. Vi har et internationalt samarbejde, tager pa kurophold og ud til andre larerige begivenheder. Vi har vore egne reprasentanter i den regionale komite af det Tjekkiske handicap forbund, og er derudover involveret i internationale projekter, som EQUAL, hvis formal er at skabe lige muligheder for mennesker med handicaps.

OBZOR, občanské sdružení

Jsme malé, ale aktivní občanské sdružení, které vzniklo v roce 2003. Mezi námi jsou mladí lidé s těžkým zdravotním postižením, vozíčkáři, vnitřně i fyzicky postižení a také několik seniorů. Zaměřujeme se na celoživotní vzdělávání, které nám často chybí, na mezinárodní spolupráci i na různé ozdravné a poznávací akce. Své zástupce máme ve výboru Krajské rady zdravotně postižených. Jsme také zapojeni do mezinárodních projektů EQUAL o vyrovnávání příležitostí pro zdravotně postižené.